Pasení koníků

14.12.2023

Fyzioterapeuti tomu říkají první vzpřímení. Mezi laickou veřejností je chronicky známé jako pasení koníků. Je to velice důležitý motorický model a pokud na začátku vývoje děťátka nedojde ke správnému zapojení svalů mohou vzniknout obtíže, které jsou schopny ovlivnit všechny další fáze motorického vývoje a učení. 

Otázka: "už zvedá hlavičku?" zde není na místě. Důležité je ptát se:" Opírá se o lokty?"

V následujících řádcích Vám popíšu jak se takový "pasáček koní" rodí.  A to od věku 0- novorozenec do věku 3 měsíců. Každé období má svá specifika.

Pokud jste majiteli novorozence, čtěte tento text opakovaně podle jednotlivých vývojových fází ať se neztratíte.


Novorozenec – věk od narození do 4 týdnů

Pokud nespí pohybuje se.

V poloze na zádech

 • miminko není symetrické - hlava je otočena k jedné straně a na tu stejnou stranu děťátko naléhá trupem, hlavičku ovšem umí otočit do obou stran (přimět ho k tomu můžeme zakrytím jeho zorného pole svojí rukou), hlavička se na druhou stranu točí v plném rozsahu pohybu!

 • děťátko umí hýbat hlavou, tělem i všemi končetinami

V poloze na bříšku

 • není symetrické - pánev se výš než hlava, nožičky jsou pokrčené pod tělem paže jsou ohnuté v loktech a ručky zavřené v pěst
 • Hlava je otočena k jedné straně , ale po zakrytí zorného pole vaší rukou ji dokáže otočit na stranu druhou

Kdy vyhledat fyzioterapeuta

-nedokážete-li přimět miminko k otočení hlavy v poloze na zádech či na břiše- nebo pokud hlavičku nedotočí do plného rozsahu pohybu

- přepadá - li miminko z břicha na záda

- pokud neumí hýbat některou z končetin

- máte - li jakékoli pochybnosti 

4-8 týdnů

V poloze na zádech

 • Období optické fixace - dokáže se zastavit v pohybu a zahledět se na předmět či obličej. Můžeme pozorovat první úsměv.
 • V 8. mi týdnech dokáže udržet hlavičku a tělo na středu (nenapadá na jednu stranu) - spojí ruce, nožky jsou aktivně drženy nad podložkou ( ideálně je v kyčelních kloubech flexe o úhlu 90 stupňů )
 • Je patrná větší symetrie v poloze miminka

V poloze na břiše

 • ve 4 týdnech je hlava ve stejné výšce jako pánev
 • V 6 ti týdnech - hlava je již výš než pánev, nožky jsou nataženy za tělem, lokty jsou v opoře za ramenními klouby

 • V 8. týdnech - hlava je výš než pánev lokty jsou v opoře v úrovní ramenních kloubů
 • Je patrná větší symertrie v poloze miminka

Kdy vyhledat fyzioterapeuta

 • Neotáčí - li hlavu symetricky na obě strany v plném rozsahu pohybu,
 • Je- li jedna strana v rotaci "oblíbenější"- tráví- li v této rotaci více času
 • Pozorujte- - li slehnutí hlavičky na jedné straně (plagiocephalie)
 • Nedokáže- li na středu spojit ruce
 • Přepadá-li z břicha na záda


8 týdnů- 3 měsíce

V poloze na zádech

 • je symetrické, spojuje ruce dává si je do pusy, nohy drží nad podložkou delší časový úsek

V poloze na břiše

 • Dítě leží v SYMETRICKE poloze na břiše, kdy se opírá o oba loketní klouby a je schopné volně rotovat hlavu do obou dvou stran, bez toho aniž by přepadlo na záda, nebo se uklánělo k jedné straně.

Kdy vyhledat fyzioterapeuta

 • Pokud v poloze na zádech přetrvává asymetrie ( úklon tělíčka, či má-li miminko oblíbenější jednu stranu), nezvedá nožky nad podložku, nespojí ruce

 • Pokud v poloze na břiše pasení koníků postrádá kvalitu…